Pravilnik o zasebnosti

V podjetju Gaber d.o.o. se zavedamo pomena vaše zasebnost in posledično varovanja vaših podatkov.

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene komuniciranja z vami glede vašega povpraševanja, poslane ponudbe oz. vašega projekta in v primeru vaše privolitve za obvestila, povezana z našo dejavnostjo. Tako pridobljeni podatki bodo skrbno varovani in javnosti ne bodo dostopni.

Pojmi:

GDPR: pomeni Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) – pojmi, opisani v GDPR, se uporabljajo tudi v tej politiki.

ZVOP-2: pomeni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)

Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z zakoni ZVOP-2 in GDPR.

Upravljavec podatkov:
Naziv podjetja: Gaber d.o.o.
Poslovni naslov: Benčičeva 2, 6000 Koper, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju: Boštjan Berus, direktor

Kontaktni podatki glede varstva osebnih podatkov:
Gaber d.o.o., Benčičeva 2, 6000 Koper tel: +38640163640, email: info@gaber.si

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave:
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene komuniciranja glede odprtih povpraševanj, za pošiljanje ponudb in usklajevanje informacij glede želenih ponudb, komuniciranja za vodenje tekočih projektov, komuniciranja za potrebe vzdrževalnih del (servisi) ali reklamacij, pošiljanje informacij o novih produktih in dosežkih našega podjetja po elektronski pošti.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:
• naslov elektronske pošte,
• ime,
• priimek,

Osebne podatke za namen obveščanja zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke za namen obveščanja uporabljajo naši naslednji oddelki:
• marketing,
• komerciala.

Za namen komuniciranja s strankami glede odprtih povpraševanj, ponudb in tekočih projektov zbiramo in hranimo podatke na podlagi potrebe za sklenitev pogodbe ali izvedbo pogodb:
• naslov elektronske pošte,
• ime,
• priimek,
• podjetje,
• telefonsko številko.

Osebne podatke za namen komuniciranja uporabljajo naši naslednji oddelki:
• marketing,
• tehnični oddelek,
• finance.

Spletna analitika in trženje

Spletno analitiko in trženje na spletnih straneh izvajamo prek piškotkov in izključno na podlagi vaše izrecne privolitve. Prav tako na podlagi vaše privolitve izvajamo trženje naših storitev – ponovno, le v primeru, da nam podate svojo privolitev za nalaganje marketinških piškotkov.

Iznos v druge države
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države ter jih ne posredujemo tretjim osebam.

Obdobje shranjevanja vaših osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke bomo shranjevali le tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbrali (izvajanje pogodb, ponudb, predračunov in del), ali za izpolnitev zakonskih obveznosti oz. dokler ne podate pisne zahteve po izbrisu vaših podatkov iz naše evidence.

Vaše pravice glede osebnih podatkov

Za svoje podatke lahko kadarkoli zahtevate:
▪ pravico do dostopa do podatkov
▪ pravico do popravka
▪ pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
▪ pravico do omejitve obdelave
▪ pravico do prenosljivosti podatkov
▪ pravico do ugovora

▪ prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Posredovanje osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vaše pravice v primeru suma kršitve vaših osebnih podatkov

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu:

Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Varnost vaših osebnih podatkov:

V našem podjetju skrbno varujemo vaše osebne podatke. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z vso predpisano zakonodajo ter upoštevamo najvišje standarde njihove obravnave. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani spletnega medija gaber.si in začne veljati 1.3.2023